Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / Ukazał się e-book Włodzimierza Gąsiewskiego TRZY DNI PÓŹNIEJ, „Złote Pióro” ZLP Rzeszów 2005 r.

Ukazał się e-book Włodzimierza Gąsiewskiego TRZY DNI PÓŹNIEJ, „Złote Pióro” ZLP Rzeszów 2005 r.

Włodzimierz Gąsiewski, TRZY DNI PÓŹNIEJ – tryptyk dramatyczny  nagrodzony „Złotym Piórem” Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie w 2005 r.

Wydanie II – z wstępem autora: ,,Kod liczby trzy’’, uzupełnione o nowe recenzje i relacje. Okładka i rysunki Barbara Pitera. Mielec 2018. ISBN 9788387549657. Format A-5, 59.

Spis treści:

Wstęp – Kod liczby trzy …… 2
Trzy dni później….. 7
Wiesław Zieliński, Ważny pretekst do refleksji ….. 50
Ks. Janusz Królikowski, Symfonia krzyża Chrystusa i ludzkiego losu …… 52
Halina Bursztyńska, O „Trzech dniach później” Włodzimierz Gąsiewskiego ..  61
„Złote Pióra” przyznane …… 67
„Trzy dni później” w Ropczycach ….. 68
Niektóre publikacje autorstwa Włodzimierza Gąsiewskiego ….. 70
Notka biograficzna Włodzimierz Gąsiewskiego ….. 74

Z recenzji…

(…) W utworze „Trzy dni później”, Gąsiewski podjął się niezwykle trudnej próby. Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla niego pretekstem do opisania rzeczy bardzo ambitnej. Zderza czasy antyczne z teraźniejszością i konkluduje, że w historii trwania ludzkości, dochodzi do znamiennych powtórek. Z poematu, o którym mowa, można odczytać, iż autor oskarża współczesność o brak umiejętności wyciągania wniosków z bardzo znaczących wydarzeń. W trzy dni po ukrzyżowaniu Chrystusa na górze Czaszki, zwanej inaczej Golgotą, tylko niewiasty oraz Jego uczniowie, nieśmiało wierzyli w spełnienie słów wcześniej wypowiedzianych przez Mistrza. Ale i oni mieli wątpliwości, gdy Mesjasz skonał na krzyżu w wielkich mękach. Wszyscy inni mieszkańcy Palestyny, a szczególnie Jerozolimy, nie wierzyli w przepowiednie Zbawiciela.

Po upływie ponad dwóch tysięcy lat, sytuacja zdaniem narratora utworu Włodzimierza Gąsiewskiego, stała się jeszcze dramatyczniejsza, biorąc pod uwagę doświadczenia ludzkości. Człowiek zamęczany katastrofami, w tym wojnami, głodem i poniżaniem, nie może liczyć na jakikolwiek ludzki gest ze strony bliźnich. Gąsiewski zdaje się mówić poetyckim przekazem, że ludzkość nie wyciąga żadnych wniosków z umierania na krzyżu i Zmartwychwstania…

Wiesław Zieliński. Prezes Związku Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie w latach 1999-2009

Tryptyk Trzy dni później opiera się na spójnym połączeniu duchowości, doświadczenia egzystencjalnego i teologii. Wewnętrzny ruch myśli Autora opiera się na kontemplacji, która dąży do objęcia jakimś prostym spojrzeniem całości rzeczywistości. W tym sensie staje się nie tylko wędrówką duchową, lecz także mądrościową, której istotą jest właśnie syntetyczne spojrzenie na całość ludzi, doświadczeń i wydarzeń. Nie waham się więc stwierdzić, że tryptyk jest przede wszystkim drogą prawdy, a jako taki godny jest polecenia każdemu, kto idąc przez powszednie życie odważnie i wytrwale szuka tego, co istotne, a tym samym faktycznie zbliża się do swego zbawienia.

Ks. dr hab. Janusz Królikowski

Należy zatem zapytać, jak jest opisany świat poetycki, by zrekonstruować jego syntetyzującą pointę. Wydaje mi się, że tomik „Trzy dni później”, mimo wyraźnych odwołań do przekazów ewangelicznych w zakresie faktografii, związanej z wydarzeniami Chrystusowej Pasji, nie jest utworem o tematyce li tylko religijnej. Nie nazwę go tryptykiem, mimo formalnego podziału na trzy części (3 = przekaz biblijny + 3 = współczesność). To tekst dwuczęściowy: a) historia, która zapoczątkowała „nowożytność” ludzkości; b) duchowy wycinek owej historii o wydarzeniach dziejących się w czasach współczesnych czytelnikowi.

Prof. dr fab Halina Bursztyńska-Stefańska

Bezpłatny plik pdf z publikacją: trzy dni 2018 e-book 1

Uwaga! Wersję drukowaną wydaną w postaci książki wydanej w 2005 r. można nabyć w antykwariacie-galerii- kontakt poniżej:

Kontakt

Zapraszamy!

Sprawdź również

Marcowy kulturalny rozkład jazdy – cz. 1

3 marca Folkowy Dzień Kobiet w wykonaniu Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” z gościnnym występem Dziecięcego …