Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / WAŻNA DECYZJA W SPRAWIE PODKARPACKIEGO CENTRUM MEDYCYNY DZIECIĘCEJ!!!

WAŻNA DECYZJA W SPRAWIE PODKARPACKIEGO CENTRUM MEDYCYNY DZIECIĘCEJ!!!

Rzeszów, 2024 – 04 – 12

Jest pozytywna decyzja o celowości inwestycji (tzw. OCI) dla Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. To największe przedsięwzięcie w ochronie zdrowia planowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Ocenę Celowości Inwestycji (OCI) wydaje Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z przepisami przyszłe kontraktowanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w nowych specjalnościach pediatrycznych, zależeć będzie właśnie od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Środki publiczne mogą wspierać wyłącznie te przedsięwzięcia inwestycyjne, które odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym.

– To największe wyzwanie przed nową kadencją samorządu województwa. Bardzo cieszę się, że kolejny etap za nami. Budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej jest dla nas priorytetem. Chcąc myśleć kompleksowo o rozwoju województwa musimy mocno inwestować w najmłodsze pokolenia. Troska o ich zdrowie jest rzeczną najważniejszą – powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

Jako przedsięwzięcie strategiczne o wartości przekraczającej 50 mln zł, projekt PCMD podlegał ocenie ministerstwa. Poza wymaganą formalnością to potwierdzenie, że zainicjowana i opracowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inwestycja w leczenie podkarpackich dzieci stanowi bezwzględną potrzebę i priorytet regionu. Fundamentem pozytywnej OCI było ujęcie potrzeby budowy PCMD we wszystkich dokumentach strategicznych dla ochrony zdrowia,  o co zadbał samorząd województwa.

Już od 2017 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego konsekwentnie zmierza do budowy PCMD. To wtedy wniósł tę potrzebę do „Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej” zatwierdzanych przez wojewodę. W 2018 roku Sejmik Województwa swoją uchwałą wyraził wolę jego utworzenia, równolegle rozwijając posiadaną infrastrukturę pediatrii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2. Ujęto tę inwestycję w Strategii Województwa, a na wniosek samorządu wpisano do Wojewódzkiego Planu Transformacji, zatwierdzanego przez ministra zdrowia i ogłaszanego przez wojewodę. Następnie opracowano szczegółową koncepcję rozwoju pionu pediatrycznego szpitala, na podstawie której w konkursie wyłoniono koncepcję architektoniczną. Postępowanie przetargowe na prace budowlane będzie ogłoszone do końca bieżącego kwartału. Wartość inwestycji to 630 mln zł, co czyni ją dotychczas największą w podkarpackiej ochronie zdrowia.

PCMD będzie stanowić główny ośrodek diagnozy, terapii i leczenia specjalistycznego dla 400 tys. dzieci i młodzieży. Ma dostosować warunki dla pediatrii do obowiązujących standardów, uzupełnić deficyty, odpowiedzieć na potrzeby dzieci i ich rodziców oraz trendy medyczne, szczególnie w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym, jednego dnia i opieki koordynowanej. PCMD ma pozwolić na rozszerzenie poradni, utworzenie pracowni diagnostycznych, rozwój zakresów klinicznych i bazy łóżek dziennych, rozbudowę bloku operacyjnego dla dzieci, dziecięcego SOR-u i OIOM-u. Perspektywa wydzielonego szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci może napawać optymizmem szczególnie mieszkańców Rzeszowa, w którym 200 tysięcy mieszkańców zaopatruje ciągle tylko jeden SOR.

TOMASZ LEYKO

rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego

Sprawdź również

Zapraszamy na pokazy konne do Żarówki

W niedzielę, 2 czerwca, w Żarówce miłośnicy koni znów będą mogli podziwiać w akcji te …