Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XIX SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XIX SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XIX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu  30 maja 2016 r. o godz. 13.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego 
przy ul. Sękowskiego 2 b

Tematyka Obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacja na temat sytuacji Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
  na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
  w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 6 kwietnia 2016 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
 10. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

 Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …