Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Sport zdrowie / Mecze i imprezy / 27. Ogólnopolskie Biegi Uliczne

27. Ogólnopolskie Biegi Uliczne

Już 13października odbędą się 27. Ogólnopolskie Biegi Uliczne.

Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, a także promocja miasta Mielca i regionu.

Biegi zostaną rozegrane na stadionie miejskim w Mielcu i terenach rekreacyjnych MOSiR.

Organizatorem zawodów jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

PROGRAM ZAWODÓW

16.50   otwarcie zawodów

17.00   100m dziewcząt                                 roczniki 2017 i młodsi

17.05   100m chłopców                                 roczniki 2017 i młodsi

17.10  dekoracja rocznika 2017 i młodsi

17.20   200m dziewcząt                                 roczniki 2016/2015

17.27   200m chłopców                                 roczniki 2016/2015   

17.35   300m dziewcząt                                 roczniki 2014/2013   

17.42   300m chłopców                                 roczniki 2014/2013

17.45   dekoracja rocznika 2016 i 2015

17.55   500m dziewcząt + nauczyciele          roczniki 2012/2011   

18.03   500m chłopców                                 roczniki 2012/2011   

18.10   600m dziewcząt                                 rocznik 2010/2009

18.15   600m chłopców                                 rocznik 2010/2009 

18.30  2 mile – Bieg Główny o Puchar Prezydenta Mielca K+M

19.05  – dekoracja biegów młodzieżowych wg kolejności rozgrywanych biegów, oraz losowanienagród rzeczowych pośród uczestników biegów młodzieżowych (jedna nagroda w każdym biegu), dekoracja biegu głównego

UCZESTNICTWO

 1. W Biegu głównym 2 mile mogą uczestniczyć jedynie osoby uprzednio zarejestrowane, które odebrały numer startowy.

Zapisy do biegu głównego na 2 mile odbywają się poprzez stronę:

https://competitions.timekeeper.pl/27-ogolnopolskie-biegi-uliczne

 • Prawo startu w Biegu głównym 2 mile mają osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r.ukończą 18 lat. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r. ukończą 15 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika.
 • Zawodnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów:
  – 12.10.2023 r. w godz. 17:00-19:00 – biuro w hali LA

– 13.10.2023 r. w godz. 15:00-17:45 – kabina sędziowska na tarasie

 • Organizator ustala limit Uczestników na 150 osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zapisów.
 • W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania.
 • Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać kartkę startową wydaną przez organizatora i oddać ją sędziom na mecie po ukończonym biegu.

Agnieszka Molek

p r o m o c j a:

Ikony pisane na ślub, chrzest, urodziny, imieniny i inne okazje

REGULAMIN

27.OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE

MIELEC, 13PAŹDZIERNIKA 2023R.

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja zdrowia i zdrowego trybu życia poprzez wysiłek fizyczny.

2. Wzmocnienie więzi między dziećmi a rodzicami poprzez wspólną

aktywność sportową.

3. Upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych.

II. ORGANIZATOR

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1,

tel. 505 799 364, 507 093 980, lksmielec@interia.pl

III. PARTNERZY

Województwo Podkarpackie

Gmina Miejska Mielec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

IV. TERMIN I MIEJSCE

13października 2023 r. (piątek), godz. 16.50

Stadion Miejski w Mielcu, ul. Solskiego 1 (trybuna od ul. Kusocińskiego)

Biuro zawodów czynne od godz. 15.00 (kabina sędziowska na tarasie stadionu)

V. PROGRAM ZAWODÓW

16.50        otwarcie zawodów

17.00        100m dziewcząt                                 roczniki 2017 i młodsi

17.05        100m chłopców                                  roczniki 2017 i młodsi

17.10        dekoracja rocznika 2017 i młodsi

17.20        200m dziewcząt                                 roczniki 2016/2015

17.27        200m chłopców                                  roczniki 2016/2015     

17.35        300m dziewcząt                                 roczniki 2014/2013     

17.42        300m chłopców                                  roczniki 2014/2013

17.45                dekoracja rocznika 2016 i 2015

17.55        500m dziewcząt+ nauczyciele              roczniki 2012/2011     

18.03        500m chłopców                                  roczniki 2012/2011     

18.10        600m dziewcząt                                 rocznik 2010/2009

18.15        600m chłopców                                  rocznik 2010/2009

18.30        2 mile – Bieg Główny o Puchar Prezydenta Mielca K+M

19.05        – dekoracjabiegów młodzieżowych wg kolejności rozgrywanych biegów, orazlosowanie nagród rzeczowych pośród uczestników biegów

młodzieżowych (jedna nagroda w każdym biegu)

– dekoracja biegu głównego

VI. UCZESTNICTWO

 1. W Biegu głównym 2 milemogą uczestniczyć jedynie osoby uprzednio zarejestrowane, któreodebrały numer startowy.
 2. Prawo startu w Biegu głównym 2 milemają osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r.ukończą 18 lat. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 13.10.2023 r. ukończą 15 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
 4. Warunkiem udziału w Biegu głównym 2 mile jest:
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

c) Podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, dotyczącego udziału w Biegu na własną odpowiedzialność.

d) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko. Każdy z Uczestników zgłaszając się do Biegu jednocześnie potwierdza, iż jest w pełni zdrowy, nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych i faktycznych do uczestniczenia w takim wydarzeniu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki, które mogą wystąpić w związku z jego stanem zdrowia, a także wszelkie inne skutki wynikłe z zachowania uczestnika wydarzenia, w tym także wynikłe ze zdarzeń losowych. Organizator biegu nie odpowiada za wszelkie kontuzje związane ze stanem zdrowia, brakiem przygotowania uczestnika do Biegu.

e) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach:

– 12.10.2023 r. w godz. 17:00-19:00 –biuro w hali LA

– 13.10.2023 r. w godz. 15:00-17:45 – kabina sędziowska na tarasie

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania.
 • Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać kartkę startową wydaną przez organizatora i oddać ją sędziom na mecie po ukończonym biegu.

VII. ZGŁOSZENIA – BIEG GŁÓWNY 2 mile

 1. W biegu głównym obowiązują zgłoszenia:

– do 10października 2023r.  drogą elektroniczną poprzez stronę:www.timekeeper.pl

 • Organizator ustala limit Uczestników na 150 osób.
 • O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zapisów. Po osiągnięciu limitu 150 zapisy zostaną zablokowane.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą także w biurze zawodów w dniach:

– 11-12października 2023 r. w godz. 17:00-19:00, pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.

VIII. ZGŁOSZENIA – BIEGI MŁODZIEŻOWE

 1. W biegach młodzieżowych należy pobrać kartki startowe od organizatora (różne kolory dla poszczególnych biegów):

– w dniu zawodów do godz. 16:45 – biuro zawodów (kabina sędziowska na tarasie stadionu od ul. Kusocińskiego).

– w dniach 11-12.10.2023 r. w godz. 15:00-19:00 – hala LA

IX. ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

1. Odbiór numerów startowych jest możliwy w dniach:

– 12października 2023 r. w godz. 17:00-19:00 – hala LA

– 13października 2023 r. w godz. 15:00-17:45- biuro zawodów.

2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru numeru startowego.

3. Odbiór numeru startowego w imieniu innego Zawodnika jest możliwy tylko na podstawie podpisanego oświadczenia i upoważnienia (Załącznik nr 3) oraz kserokopii dowodu osobistego Zawodnika (do wglądu), w imieniu którego odbierany jest numer.

4. Nie jest dozwolone przekazywanie lub odsprzedaż numeru startowego osobie trzeciej. Zagubienie numeru Zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura zawodów przed Biegiem.

X. KLASYFIKACJE

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn

– K,M-20    15-29 lat    r. 2008-1994

– K,M-30    30-39 lat    r. 1993-1984

– K,M-40    40-49 lat    r. 1983-1974     

– K,M-50    50-59 lat    r. 1973-1964

– K,M-60    60-69 lat    r. 1963-1954

– M-70       70 lat +     od 1953

XI. NAGRODY – BIEGI MŁODZIEŻOWE

 1. W biegach przedszkolaków i młodzieżowych medale za miejscaI-VI oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
 2. W punktacji zespołowej szkół podstawowych za miejsca I-III – puchary

Punktacja dla szkół:I m (– 1 pkt), II m (– 2 pkt), III m (– 3 pkt), itd.

Do punktacji zespołowej liczy się czterech najlepszych zawodników/zawodniczek danej szkoły z każdego biegu – za udział nauczyciela w biegu szkoła uzyskuje dodatkowe 20 pkt., które zostaną odjęte od punktacji ogólnej.

W przypadku braku czterech zawodników w biegu, doliczane będą punkty karne (100 pkt) za każdego brakującego zawodnika.

XI. NAGRODY – BIEG GŁÓWNY

 1. Wszyscy Uczestnicy którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne:

Im. – 500zł, IIm. –300zł, IIIm – 200zł.

 • Za miejsce I w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagroda pieniężna – 150zł i statuetka, za miejsce II i III – nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy którzy zajmą I – III miejsce w klasyfikacji generalnej biegu głównego 2 mile, nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

XII. UWAGI

 1. Trasa biegu głównego 2 mile– start i meta na stadionie (nawierzchnia Mondo – stadion, asfaltowa i kostka brukowa).
 2. Biegi młodzieżowe na stadionie.
 3. Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.
 4. Zawody nie są ubezpieczone, za ubezpieczenie zawodników odpowiadają zgłaszające szkoły, organizacje i kluby.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas zawodów.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie Zawodnikom na trasie Biegu od momentu startu do zamknięcia trasy Biegu określonej limitem czasowym – 25’. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Biegu.
 7. Szatnie/przebieralnie: Stadion Miejski w Mielcu, od ul. Kusocińskiego.
 8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie Zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
 10. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 11. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Zawodników , przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Bieg i wydarzenia mu towarzyszące, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach graficznych. Zawodnikowi oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

……………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka / podopiecznego)

w biegu głównym 27. Ogólnopolskich Biegów Ulicznych (zwanym dalej Biegiem), na dystansie 2 mile, który odbędzie się w dniu 13.10.2023 r. w Mielcu organizowanym przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec z siedzibą wMielcu 39-300, ul. Solskiego 1.

Oświadczam, że:

 • znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Biegów,
 • u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w Biegu.
 • Podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

złożony dnia ……………………………………………w …………………………………………

……………………………………………………………………                                         …………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)                                                (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Biegu.

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Biegu,

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Biegu.

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:

a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.

b. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Biegu.

c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Biegu.

d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Biegu.

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Biegu.

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

złożone dnia ……………………………………………w …………………………………………

……………………………………………………………………                                         …………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)                                                (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Ja,…………………………………………………………………………………………………,urodzony………………………………………………, zgłaszam swoje uczestnictwo w biegu głównym na 2 mile, rozgrywanym w ramach 27. Ogólnopolskich Biegów Ulicznych w dniu 13.10.2023 r. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania.

Akceptuję, że:

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas biegu

– nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody i zdarzenia losowego związanych z biegiem

– będę przestrzegać regulaminu Biegu.

……………………………………                                               …………………………………………………………

            (data)                                      (podpis)

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Biegu.

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Biegu,

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Biegu.

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:

a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.

b. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Biegu.

c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Biegu.

d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Biegu.

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Biegu.

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

……………………………………                                               …………………………………………………………

            (data)                                      (podpis)

Załącznik nr 3

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

legitymująca/y się dowodem osobistym numer………………………………………………………………………………………………………………

upoważniam Panią/Pana………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym seria i numer……………………………………………………………………………

do odebrania mojego numeru startowego.

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego (do wglądu) oraz poniższe oświadczenie.

Upoważniający:

……………………………………………………                                            …………………………………………………………

            (Imię i nazwisko)                                              (czytelny podpis)

Sprawdź również

Zapraszamy na pokazy konne do Żarówki

W niedzielę, 2 czerwca, w Żarówce miłośnicy koni znów będą mogli podziwiać w akcji te …