Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Powstrzymać wirus ASF na granicach powiatu

Powstrzymać wirus ASF na granicach powiatu

Służby podległe Staroście Mieleckiemu prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania mające powstrzymać wirus ASF na granicach powiatu.

W ramach działań prewencyjnych 29 lutego 2020 dokonano wraz z przedstawicielami Kół Łowieckich, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych przeszukania na terenie wzdłuż rzeki Wisły od drogi wojewódzkiej Mielec – Staszów do miejscowości Dymitrow Mały.W toku przeszukania nie znaleziono padłych dzików między wałem, a brzegiem rzeki Wisły

Z kolei w dniu 2 marca 2020, zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mielcu w (27 lutego 2020), dokonano zabezpieczenia powiatu mieleckiego przed ASF poprzez stworzenie bariery zapachowej. Wykonano opryski po obu stronach Linii Hutniczo – Szerokotorowej od miejscowości Zaduszniki, poprzez Zachwiejów do Nowej Dęby.

O kolejnych działaniach podejmowanych w ramach ochrony Powiatu Mieleckiego przed wirusem ASF starostwo informować będzie w kolejnych komunikatach.

Marek Patyk

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …