Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / AWP poleca / Włodzimierz Gąsiewski, „Pamięć i świadomość, mielecka gimnazjalno-licealna lista katyńska” – nowe spojrzenie na historię i współczesność
Autor z książką na tle nowoczesnej czterokolorowej maszyny drukarskiej w Zakładzie Poligraficznym Z. Gajek w Mielcu, który dokonał druku publikacji

Włodzimierz Gąsiewski, „Pamięć i świadomość, mielecka gimnazjalno-licealna lista katyńska” – nowe spojrzenie na historię i współczesność

Tuż przed 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej ukazała się kolejna publikacja autorstwa Włodzimierza Gąsiewskiego pt. Pamięć i świadomość, mielecka gimnazjalno-licealna lista katyńska. Z podtytułem: Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum i Liceum w Mielcu z lat 1905-1939 zamordowani w ZSRR przez sowieckie NKWD wiosną 1940 r. oraz Leszek Deptuła – absolwent I LO w Mielcu poseł na Sejm RP, który zginął 10 IV 2010 r.  w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pamięć i świadomość katyńska w 2020 r. w ankietach i wypowiedziach uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu. Książka sygnowana i datowana Mielec 2020, stanowi wydanie II poprawione i uzupełnione ,,Mieleckiej gimnazjalnej listy katyńskiej” z 2010 r.

Publikacja charakteryzuje się większą obszernością i liczebnością zaprezentowanych biogramów „katyńczyków” związanych z mieleckim przedwojennym Gimnazjum, które pod koniec lat 30. nosiło także nazwę Liceum. Niektóre zaprezentowane osoby przedstawione są w szerszym kontekście, jako rodziny katyńskie i walczące. Niektórzy ich krewni nie tylko zginęli w ramach zbrodni katyńskiej, ale też walczyli w ruchu oporu oraz regularnych polskich formacjach zbrojnych walczących z okupantem. Książka zawiera szereg nowych elementów. Wśród nich jest rozdział pt. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu szkołą pamięci, przedstawiający szereg działań upamiętniających m.in. absolwentów zamordowanych na Wschodzie oraz inne wybitne postacie szkoły, jeszcze w latach PRL-u oraz w III RP. Należy też dodać, że I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu od 2014 r. użyczyło swojej siedziby na spotkania Mieleckiego Komitetu Katyńskiego O ile jednak taki wstęp jest zupełnie naturalny dla tego typu publikacji, to zupełną nowością jest rozdział: Pamięć i świadomość katyńska w 2020 r. w ankietach i wypowiedziach uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu, który powstał przy współpracy Aleksandry Działowskiej i Ingi Gąsiewskiej, uczennic klasy I d I LO w Mielcu oraz szerzej dyrekcji i nauczycieli historii I LO w Mielcu. Tutaj przedstawione są badania ankietowe i wynikające z nich wnioski, przedstawiające aktualny stan wiedzy historycznej i świadomości o zbrodni katyńskiej. Są one o tyle ciekawe, że o ile ogólna świadomość i konieczność upamiętniania tej historii jest rozumiana i docenia przez uczniów, o tyle nad wiedzą należałoby jeszcze popracować wśród uczniów. Wydawnictwo zawiera też ciekawy aneks, który stanowią pytania egzaminacyjne z matematyki i fizyki, które na Uniwersytecie Jagiellońskim rozwiązywał Antoni Kania, absolwent mieleckiego Gimnazjum, późniejszy doktor i uniwersytecki astronom. Obecnie I LO w Mielcu organizuje takie obserwatorium w budynku szkoły, a jego patronem ma zostać Antoni Kania, gimnazjalny katyńczyk. W publikacji jest też wielostronicowa bibliografia i wykaz źródeł, która może stanowić, zwłaszcza regionalny, swoisty przewodnik po tematyce katyńskiej.

Wydawcą jest Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski, dla której jest to już 58. wydawnictwo. Współwydawcą jest I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu, które jest historycznym i formalnym kontynuatorem przedwojennego mieleckiego Gimnazjum i Liceum. Dodatkowo niniejsza książka jest także wydana z okazji 115-lecia Gimnazjum i Liceum, które powstało w 1905 r. Obecny dyrektor szkoły  Radosław Kluza z tej racji opatrzył książkę swoim słowem wstępnym. Publikacja została wydrukowana dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Mielcu, a Stanisław Lonczak – Starosta Mielecki zarówno jako organ nadzorujący szkoły średnie, ale też krewny katyńczyka, członek „rodzin katyńskich” z powiatu mieleckiego, dla tego wydania udzielił swojej wypowiedzi. Za to wsparcie i współuczestnictwo w wydaniu książki należą się słowa podziękowania i uznania, jak również dla drukarni: Zakład Poligraficzny Z. Gajek w Mielcu, która jak zwykle rzetelnie i terminowo dokonała druku książki. Liczy ona sobie 208 stron formatu A-5 (148×210 mm). Poza tekstami zawiera wiele zdjęć archiwalnych oraz kolorowych już współczesnych, a autor zaprasza do lektury.

Włodzimierz Gąsiewski

Spis treści:

Włodzimierz Gąsiewski – przedmowa ……………………………………………………. 4
Wypowiedź Stanisława Lonczaka – Starosty Mieleckiego
i członka Rodziny Katyńskiej ……………………………………………………………….. 6
Radosław Kluza – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu – Obowiązek pamięci – tablice katyńskie ………………………………… 8
Rozdział I – Mielecka I Liceum Ogólnokształcące
im. St. Konarskiego w Mielcu szkołą pamięci …………………………………………….10
Rozdział II – Mielecka gimnazjalno-licealna lista katyńska ……………………… 32
Bączyński Franciszek uczeń Gimnazjum w Mielcu, nauczyciel,
ppor. rez. WP – z ziemi ropczyckiej do mieleckiej …………………………………… 33
Franiu – Franciszek Bączyński we wspomnieniu Anny Wenc z Ropczyc ……… 45
Błasiak Jan (1908-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu, ppor rez. WP ………… 51
But Wincenty (1890-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
płk. dypl. sł. czynnej WP …………………………………………………………………………. 52
Ciołkosz Jan (1893-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu, ppłk sł. czynnej WP … 56
Cisowski Ludwik (1899-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu,
kpt. art. sł. czynnej WP …………………………………………………………………………… 61
Fusek Józef Mieczysław (1909-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu,
inżynier górnictwa, por. rez. WP ……………………………………………………………… 63
Hajduk Paweł (1896-1940), uczeń gimnazjum w Mielcu,
mjr piechoty sł. stałej, kawaler Virtuti Militari …………………………………………. 66
Kania Antoni (1900-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
astronom UJ, por. art. rez. WP ……………………………………………………………….. 68
Kawa Władysław (1891-1940) profesor Gimnazjum w Mielcu, por. rez. WP … 84
Krempa Bronisław (1896-1940), uczeń Gimnazjum w Mielcu, starszy posterunkowy Policji Państwowej, komendant posterunku w Drohobyckiem ……. 88
Krempa Władysław Michał (1906-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu, urzędnik skarbowy, ppor rez. WP ……………………………………………………………. 89
Lubaska Marian Jan (1901-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu, kpt. sł. stałej WP … 90
Maciąg Jan (1893-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu, kpt. intendent. sł. stałej WP … 92
Malinowski Edmund Paweł (1892-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu,
lekarz, kpt. sł. stałej WP …………………………………………………………………………. 94
Mazur Stanisław (1909-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
por. sł. stałej WP – Mazurowie i Zyblewscy – rodzina katyńska ……………….. 96
Żona Stanisława Mazura Halina Elżbieta mazurowa z d. Zyblewska
i jej ojciec i brat zamordowaniu przez Niemców ……………………………………… 105
Mazur Józef, brat por. Stanisława Mazura …………………………………………….. 111
Katyń – Mielec – West Point „rodzina katyńska” por. Stanisława Mazura
przy Ścianie Katyńskiej ………………………………………………………………………… 113
Midura Stanisław Franciszek (1914-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu, por. sł. Stałej WP ………………………………………………………………………………….. 117
Pękalski Marian (1908-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
prawnik, por. rez. WP …………………………………………………………………………… 120
Pociej Marian (1898-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
inżynier, ppor. rez. WP …………………………………………………………………………. 124
Rusek Tadeusz Feliks (1907-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
prawnik, por. rez. WP …………………………………………………………………………… 126
Schab Kazimierz Stefan (1909-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
por. rez. WP …………………………………………………………………………………………. 128
Seiler Jan Edward (1891-1940) uczeń gimnazjum w Mielcu,
osadnik, kpt. rez. WP ……………………………………………………………………………. 131
Sokół Michał (1918-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu, ppor sł. stałej WP … 134
Tobiasz Michał (1891-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu, ppłk sł. stałej WP … 136
Wagner Zdzisław Ludwik (1891-1940) profesor Gimnazjum i Liceum
w Mielcu, por. rez. WP – Wagnerowie rodzina katyńska ………………………… 138
Wagner Marian (1894-1940) …………………………………………………………………. 142
Wagner Tadeusz (1900-1940) ………………………………………………………………… 142
Młodowicz Józef Władysław (1898-1940) ………………………………………………. 143
Wanatowicz Bolesław Piotr (1913-1940) uczeń Gimnazjum w Mielcu,
por. sł. stałej WP ………………………………………………………………………………….. 144
Welfe Mieczysław, Władysław, Franciszek (1899-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu, doktor nauk lekarskich, kpt. rez. WP ……………………………………… 146
Weryński Jan Piotr (1897-1940) absolwent Gimnazjum w Mielcu,
doktor prawa, wiceprezydent miasta Lwowa, chor. rez. WP ……………………. 151
Rozdział III – Leszek Deptuła (1953-2010) absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, który zginął 10 IV 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości zbrodni katyńskiej ……………………………………………….. 155
Rozdział IV – Pamięć i świadomość katyńska w 2020 r. w ankietach i wypowiedziach uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu – współpraca: Aleksandra Działowska, Inga Gąsiewska, klasa I d I LO w Mielcu ……171
Aneks. Zadana egzaminacyjne Antoniego Kani przed Komisją Egzaminacyjną
dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich w Krakowie ……………………. 189
Bibliografia i źródła archiwalne …………………………………………………………… 200

Książkę można nabyć w antykwariacie-galerii w Mielcu, przy ul. Jana III Sobieskiego 1/1 od pon. do pt. w godz. 10-14. Można umówić się na inny termin i godzinę, tel. 602 776197,  e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Kontakt

oraz na aukcji allegro w trybie kup teraz:

https://allegro.pl/oferta/pamiec-i-swiadomosc-mielecka-lista-katynska-2020-13153603732

Sprawdź również

Marcowy kulturalny rozkład jazdy – cz. 1

3 marca Folkowy Dzień Kobiet w wykonaniu Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” z gościnnym występem Dziecięcego …