Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże

Dariusz Momot

Dariusz Momot
ur. 2 XII 1962 r. w Mielcu, zamieszkały w Mielcu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Studi&#243w Podyplomowych WSP Krak&#243w – kier. filozofia i etyka oraz historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 9 w Mielcu. Publikacje o tematyce historycznej na łamach Tygodnika Regionalnego „Korso”, Publikacja „Cmentarz parafialny przy ul. Sienkiewicza w Mielcu [w:] Rocznik Mielecki 1998 oraz wsp&#243łautor monografii cmentarza parafialnego w Mielcu (2000).

Sprawdź również

Kuźma Aneta

Aneta Kuźma ur. 30 VII 1977 r. w Tarnowie. Absolwentka PLSP w Tarnowie, kierunek Tkactwo …