Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / Jest jeszcze kultura ludowa

Jest jeszcze kultura ludowa

W ostatnich latach, zwłaszcza w powiecie mieleckim, wydawałoby się że zupełnie zanikło zjawisko tzw. kultury ludowej. Wieś podmielecka coraz bardziej upodabnia się raczej do przedmieść, urbanizuje się i odchodzi od dawnych tradycji. Wprawdzie organizuje się wydarzenia
o charakterze ludowym, jak chociażby dożynki, ale ich symbolika miesza się z dmuchanymi zjeżdżalniami, grillem
i piwem. Na wsi dawne Koła Gospodyń Wiejskich zastępowane są „stowarzyszeniami”, które może jeszcze kultywują tradycję w jadle, czy też nalewkach wiejskich, ale chociażby o sztuce ludowej zupełnie zapominają.
   Dlatego też z uznaniem należy odnotować fakt ukazania się obszernej pracy naukowej pt. „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej”, pod redakcją Krzysztofa Ruszla, którą  pod koniec 2014 r. wydało Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Praca ta ma także związki z powiatem mieleckim, nie tylko poprzez niektórych autorów artykułów, ale przede wszystkim przez fakt, że mieleckie, a zwłaszcza miejscowości  po wschodniej części powiatu mieleckiego, od zawsze leżały na obrzeżu Puszczy Sandomierskiej i także znalazły się w obecnym opracowaniu.
Omawiana książka ma format 20×24,5 cm, liczy 425 stron, a wydrukował ją Zakład Poligraficzny Zdzisławy Gajek w Mielcu.

Spis treści:

Wstęp,  Krzysztof Ruszel.

HISTORIA

Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku , Piotr Miodunka.

TRADYCJA

Lasowiacka tradycja – ginące pejzaże kultury, Krzysztof Ruszel.

NOWA LOKALNOŚĆ

1. Gospodarka leśna – zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo i rybołów­stwo , Wojciech Dragan;

2. Drzewa i krzewy w przestrzeni kulturowej mieszkańców Puszczy San­domierskiej,  Damian Drąg;

3. Obrzędowość rodzinna,  Katarzyna Ignas;

4. Świętowanie doroczne -Justyna Niepokój;

5. Medycyna ludowa – ślady dawnych praktyk leczniczych, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka;

6. Folklor muzyczny, Agata Witowicz;

7. Folklor słowny , Jolanta Dragan;

8. Język – współczesne obserwacje, Agnieszka Kościuk;

9. Trwanie, odtwarzanie i nowe kreacje kultury ludowej, Elżbieta Skromak;

10. Przemiany systemu wartości. Kształtowanie się nowego modelu życia i współżycia mieszkańców wsi w powiązaniu ze zjawiskiem współcze­snej emigracji, Jacek Tejchma.

Literatura cytowana.

MATERIAŁY

Archiwum badań,  Jacek Bardan;

Materiały z badań – wypis z inwentarzy;

Pieśni i melodie;

Filmy.

Opr. Włodzimierz Gąsiewski

Sprawdź również

W Święto Lotnictwa – kiedyś było tu lotnisko, teraz jest tu działkowisko…

Od kilku lat już piszemy o potrzebie chociażby symbolicznego, upamiętnienia – oznaczenia, pierwszego lotniska w …