Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / DODATKOWE ŚRODKI DLA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH

DODATKOWE ŚRODKI DLA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH

Będzie więcej pieniędzy na projekty parasolowe. Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie rozwoju mikroźródeł OZE realizowanych w ramach projektów parasolowych na rzecz mieszkańców Województwa Podkarpackiego oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, liczbę złożonych wniosków, Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ww. konkursie.

Pomimo zwiększenia kwoty w ramach ww. konkursu Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Finansów, z uwagi na kluczowe znaczenie projektów z działania 3.1 na osiągniecie zakładanych celów w obszarze OZE w ramach unijnej polityki klimatycznej oraz dostrzegając gotowość społeczności lokalnej do realizacji projektów parasolowych, o wyrażenie zgody na nadkontraktację w działaniu 3.1 Rozwój OZE na kwotę 11 766 644 EUR. Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na wnioskowaną nadkontraktację.

– Cieszę się, że Ministerstwo zgodziło się na nadkontraktację. Zakładane pierwotnie środki były wielokrotnie większe niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Ale świadomość ekologiczna rośnie, co nas bardzo cieszy, dlatego podjęliśmy starania o zwiększenie puli środków na realizację programu. Dzięki nadkontraktacji pieniądze trafią łącznie do prawie 60 gmin w województwie podkarpackim – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Ostatecznie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wzrosła do 185 784 964,92 zł. Na podstawie regulaminu konkursu Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał 5 projektów do dofinansowania z listy rezerwowej (w ramach osi priorytetowej III Czysta energia  działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16):

  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0036/17, złożony przez Gminę Czermin, pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0060/17, złożony przez Gminę Zagórz, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0010/17 złożony przez Gminę Nowa Sarzyna, pn. Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowa Sarzyna;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0058/17 złożony przez Gminę Miasto Dębica, pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce;
  • projekt nr RPPK.03.01.00-18-0057/17 złożony przez Gminę Pilzno, pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno;

Zarząd przyjął także zaktualizowaną Listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania oraz zaktualizował Listę rezerwową.

Ale to nie wszystko. Łącznie z projektami wybranymi w sierpniu br. oraz projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego urządzenia OZE zostaną zamontowane w 17,9 tys. gospodarstw domowych w regionie. Kwota dofinansowania przeznaczona na wszystkie dotychczas wybrane projekty parasolowe wynosi ponad 221 mln zł.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 – w załączonym pliku: listy oze

 Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego

Sprawdź również

Będzie nowy odbiorca odpadów

Firma FCC Tarnobrzeg sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór i …