Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Dziecięce otwarcie Parku Sensoryczego w Mielcu [foto, wideo]

Dziecięce otwarcie Parku Sensoryczego w Mielcu [foto, wideo]

W upalne południe 28 lipca 2020 r. przed Starostwem Powiatowym przy ul. Sękowskiego w Mielcu został uroczyście oddany do użytku przez małych użytkowników Park Sensoryczny wybudowany ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy własnych samorządów.  Dokonało tego liczne grono osób, m.in. z ramienia inwestorów Stanisław Lonczak – starosta mielecki i Adriana Miłoś – wiceprezydent Mielca. Samorząd wojewódzki, który również partycypował w budowie reprezentowali radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Maria Napieracz i Jan Tarapata. Była również pani poseł Krystyna Skowrońska oraz poprzedni starosta, inicjator budowy parku – Zbigniew Tymuła. Urządzenia i cały teren poświęcił ks. Stanisław Jurek. Jednak głównymi bohaterami były dzieci i to one uroczyście przecięły wstęgę, a pomagali im w tym samorządowcy i politycy.

Fot. i wideo: Włodzimierz Gąsiewski

Park sensoryczny powstał w ramach projektu  „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”.

Zadanie zostało wsparte środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej, który jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Mielec.

W ramach przeprowadzonych prac poddano rewitalizacji obszar parku poprzez dostosowanie jego funkcjonalności do potrzeb wypoczynku mieszkańców oraz przekształcono go w park sensoryczny. Tym samym zostały mu nadane nowe funkcje: wypoczynkowe, terapeutyczne, edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Powstały enklawy roślin, ścieżka sensoryczna, ścieżka głazów, które pomogą stymulować i rozwijać zachowania oparte na tym, co  człowiek widzi, słyszy, dotyka, smakuje i wącha.

– To tu właśnie specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą prowadzić zajęcia z dziećmi z terenu Powiatu Mieleckiego – powiedział podczas uroczystości otwarcia Parku Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki.

– Zbudowany został plac zabaw, który ma dać radość dzieciom, a urządzenia parkowe pozwolą na wypoczynek wszystkim chętnym mieszkańcom. Teren parku będzie zatem unikatowym miejscem przeznaczonym na integrację lokalnej społeczności  oraz terapię i warsztaty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – dodał.

Na terenie parku zamontowano jedyną w powiecie mieleckim huśtawkę przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Wśród zamontowanych urządzeń znajduje się również ławka solarna posiadająca wbudowany panel fotowoltaiczny, gdzie można – dzięki portom USB – naładować urządzenia oraz skorzystać z bezpłatnej sieci Wi-fi.

Wartość inwestycji to 1 396 095,94 PLN, z czego 1 047 071,95 PLN to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wkład własny Powiatu Mieleckiego wyniósł 349 023,99 PLN.

 

Inf. Marek Patyk

Sprawdź również

Dodatkowe łóżka COVID

Do 110 zwiększona zostanie ilość łóżek w mieleckim szpitalu dla tzw. pacjentów covid’owych. Taką decyzję …