Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

27 czerwca na Podkarpaciu rozpoczęły się konsultacje społeczne założeń do Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.Obecna Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 będzie aktualna do  31 grudnia 2020 roku. Trwa więc intensywny proces przygotowania nowego dokumentu, który wyznaczy kierunki rozwoju regionu na kolejną dekadę czyli do 2030 roku.

 – To bardzo ważny dokument, gdyż wytycza kierunek w jakim podąży nasz region. I dotyczy nas wszystkich, tego jak będzie nam się żyło i pracowało na Podkarpaciu w najbliższych latach, jak będzie wyglądać przyszłość naszych dzieci i wnuków. Dlatego chcemy, aby mieszkańcy wzięli licznie udział w konsultacjach i zapoznali się z założeniami nowej strategii – zachęca marszałek województwa Władysław Ortyl.

 – Konsultacje projektu Założeń Strategii rozpoczęły się 27 czerwca i będą trwać do 19 lipca. Dokument wraz z informacjami, jak zgłaszać uwagi, jest dostępny na stronie internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce Strategia Województwa.

 

– Konsultacje, które teraz prowadzimy nie są wymagane prawem, nie musimy ich przeprowadzać, bo dotyczą założeń. Jednak chcieliśmy już na tak wczesnym etapie zaangażować mieszkańców we wspólne tworzenie nowej strategii dla naszego regionu. Zapewniam, że wszystkie uwagi i wnioski zostaną wnikliwe przeanalizowane i będą ważne dla kształtowania naszej przyszłości – dodaje marszałek.

Powstanie strategii zbiega się z nowym okresem programowania w Unii Europejskiej, dlatego dokument będzie ważnym punktem wyjścia dla opracowania wszystkich programów o charakterze wojewódzkim, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2021 – 2027, regionalnej strategii innowacji, a także wykorzystany zostanie w negocjacjach województwa z Komisją Europejską i rządem przy omawianiu dedykowanych dla Podkarpacia programów wsparcia.

 – Unia Europejska też jest na etapie określania swoich celów i priorytetów na przyszłość. Te założenia mają bezpośredni wpływ na planowanie naszej przyszłości. Musimy wpisywać się w te wytyczne, a także w założenia krajowych strategii – tłumaczy marszałek Ortyl, dodając –   kierunki naszego rozwoju będą opierać się na wykorzystaniu potencjałów regionu w oparciu o innowacyjną gospodarkę oraz regionalne inteligentne specjalizacje – lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia, informacja i telekomunikacja.Mamy wytyczone cztery obszary tematyczne, wokół których chcemy budować przyszłość Podkarpacia: I. Gospodarka oparta na wiedzy, II. Kapitał ludzki i społeczny, III. Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju, IV. Dostępność usług, które uwzględnią szerokie spektrum potrzeb regionalnych. Regionalna polityka rozwoju sięgnie oczywiście do zasobów, jakimi są wysoki kapitał społeczny, czyli duże zaangażowanie społeczne, dobra jakość kształcenia, aktywne otoczenie biznesu, nieskażone środowisko przyrodnicze oraz przygraniczne położenie. To są po prostu nasze atuty i musimy je wykorzystać. To jak mecz, żeby wygrać trzeba postawić na najlepszych zawodników i dobrą strategię – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 Dokument jest dostępny na stronie internetowej:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/strategia/6955-rozpoczynamy-konsultacje-projektu-zalozen-strategii-rozwoju-wojewodztwa-podkarpackie-2030

 Wnioski do strategii można zgłaszać w następujący sposób:

  • przy użyciu formularza na adres e-mail: drr@podkarpackie.pl z tytułem wiadomości – Konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030,
  • na adres pocztowy: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem Konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030,
  • osobiście w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 343A, w godzinach 7.30 – 15.30.

opr. Biuro prasowe UMWP

Sprawdź również

Mocny „Akord” w Paryżu

Chór Nauczycielski „Akord” ZNP i SCK swój jubileusz 50-lecia podsumował gościnnymi występami dla Polonii francuskiej. …