Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Nadwisłocze / Nadwisłocze nr 1(22) 2009 r.

Nadwisłocze nr 1(22) 2009 r.

Kwartalnik
Społeczno-Kulturalny „Nadwisłocze”

nr 1(22) 2009 r.

Spis treści:

Mielecjana
str. 5-6 – Włodzimierz Gąsiewski, Kolejne Studia Regionalne.
str. 7 – Jacek Krzysztofik, Pierwszy szkic monograficzny o Gminie
Czermin.
str. 8-10. Włodzimierz Gąsiewski, Odkłamywanie mieleckiej historii. Cz.
II. Rozmowa z Tadeuszem Łakomym.
str. 10 – Jacek Krzysztofik, Mielec wczoraj i dziś. 30-lecie sesji
naukowej.
str. 11 – Andrzej Przybyszewski, Sławne rody – wielcy ludzie. O
kardynale Ignacym Jeżu.
str. 11 – Włodzimierz Gąsiewski, Ossolińscy mieleccy.
str. 12-17 – Tadeusz Łakomy, Antoni Rejman, Wymiana międzynarodowa
młodzieży i nauczycieli I Liceum Og&#243lnokształcącego w Mielcu
w latach 1985-2008 – suplement do „Księgi
Jubileuszowej”.

Ropczyckie Nadwisłocze
str. 18 – Grażyna Woźny, Luminarz z Ziemi Ropczyckiej. W 140 rocznicę
urodzin J&#243zefa Mehoffera w czytelni PiMBP; str. 18-19 – Boś
Jan Zygmunt.

Nadwisłocze lotnicze
str. 20-21 – Flugzeugwerk Mielec odsłania tajemnice. We wspomnieniach
Jana Magdziaka – cz. III (zakończenie).

Nadwisłocze wspomnieniowe
str. 22-27 – Kazimierz Gdula, Wspomnienia (nie tylko okupacyjne) cz. IV.
str. 27 – Fotografia obozowa (zdjęcia z niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Auschwitz).
str. 28 – Edward Winiarski, Pożegnanie regionalisty. Leszek Walicki
(1954-2009); Klimaty „Małej Ojczyzny”.
str. 29 – Adam Rząsa, Filip Tymowicz (1904-1944). Wspomnienie; Tadeusz
Lesiak (1930-1980). Wspomnienie.
str. 29 – Włodzimierz Gąsiewski, Niespokojny duch.

Historia i ludzie
str. 30-34 – Urszula Lundqvist, Andrzej Przybyszewski, Opowiem Ci o
moim Wujku… Pułkownik Edward Pisula „Tama” –
zapomniany żołnierz Rzeczypospolitej.
str. 35 – Włodzimierz Gąsiewski, Janusz Strzała, Stanisław Sołtys z
Chorzelowa – poległ w bitwie o Wał Pomorski.
str. 36-41 – Włodzimierz Gąsiewski, Księga pochowanych. Żołnierze Armii
Radzieckiej polegli na Ziemi Mieleckiej. Cz. II.
str. 42-47 – Stanisław Fryc, Służba Bezpieczeństwa a
„Solidarność” na Podkarpaciu.

Historia i wiara
str. 48-49 – Ks. Janusz Kr&#243likowski, Benedyktynka Magdalena
Mortęska w oczach ks. Piotra Skargi. Kartka z dziej&#243w
Kościoła
w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku.
str. 50-51 – Ks. J&#243zef Mandziuk, Postacie z
dziej&#243w Kościoła katolickiego na Śląsku w czasach
nowożytnych. Cz. V. Cesarz Maksymilian II wobec potrydenckiej odnowy
życia; Marcin Gerstmann – pierwszy wrocławski biskup reformator
(1574-1585); Biskup Marcin Gerstman i jego synod z 1580 r.
str. 52-53 – Agnieszka Emerling-Gąsiewska, Jezuita Walter Burghardt.
Potomek kolonist&#243w niemieckich z Padwi Kolonii
k. Mielca.
str. 53 – Szczepan Komoński, Dawne konfesjonały z kościoła św. Mikołaja
w Borowej k. Mielca.

Literackie Nadwisłocze
str. 54 – Teresa Paryna, A Anny już nie ma tu…
str. 55 – Włodzimierz Gąsiewski, Anna Mirosława Nowak – życie i wiersze.
str. 56-57 – Literackie Nadwisłocze – Stalowa Wola: Elżbieta
Boukourbane, Bogdan Stangrodzki, Mirosław Osowski.
str. 58 – Katarzyna Maria Błaszczuk.
str. 59 – Z podr&#243ży do Włoch (poezja M. A. Łypa).
str. 60 – Rzeszowskie spotkanie z poezją Gąsiewskiego.
str. 61 – Janusz Grdeń, Życie wierszem pisane (o poezji Mieczysława
Działowskiego).
str. 61 – Debiut w „Nadwisłoczu”. Magdalena Korzeń.
str. 62 – Włodzimierz Gąsiewski, In Te Domine Speravi (o poezji Marcina
Mieli); Kr&#243lewski wiecz&#243r poezji.
str. 62 – Małgorzata Stryczek, Poezja Marcina Mieli.
str. 63 – Marzanna Fiałkowska-Pyzowska.
str. 63 – Zbigniew Wicherski, Wiecz&#243r poezji „W
rytmie serc”.
str. 64 – Zbigniew Michalski, Rzeszowska promocja
„Zakręt&#243w”.
str. 64-65 – Ryszard Wojtowicz, Sekrety dziewczęcej duszy, czyli o
wierszach z antologii „Po kamykach dorastania”.
str. 66 – Adam Decowski, Nazywali go nikiforowym clownem (o Stachu
Ożogu).
str. 67 – Włodzimierz Gąsiewski, „Biała Fregata”
J&#243zefa Gawłowicza absolwenta mieleckiego
„Konara”.
str. 67 – Natalia Matkowska; Marta Gdula-Żukowicz.
str. 68-71 – Radovan Brenkus, Spotkamy się w raju. Tłumaczenie Marta
Pelinko.

Kresowe Nadwisłocze
str. 72-73 – Włodzimierz Gąsiewski, Katolickie twarze Białorusi;
Mielczanie we Lwowie. Migawki z Cmentarza Janowskiego.

Kultura i Sztuka
str. 74 – Włodzimierz Gąsiewski, Metamorfozy w Chorzelowie;
Rzędzianowickie słoneczniki Ryszarda Serafina.

Zapraszamy do czytania wersji cyfrowej numeru.

 

   

Sprawdź również

HISTORIA I… POWSTAŃCZE KRZYŻE I MOGIŁY NA ZIEMI MIELECKIEJ

Lokalna historiografia na temat udziału mieszkańców Ziemi Mieleckiej w Powstaniu Styczniowym 1863 r., jak też …