Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / W sieci / Na świecie / Nauczyciele polonijni z wizytą w Stowarzyszeniu „Nasza Gmina”

Nauczyciele polonijni z wizytą w Stowarzyszeniu „Nasza Gmina”

         W dniach od 15 do 19 maja br. Stowarzyszenie „Nasza Gmina” zorganizowało warsztaty edukacyjne dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy. Celem wizyty było zapoznanie się z formami   i metodami opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Uczestnikami było 10 nauczycieli, aktywnych w środowisku polonijnym, a jednocześnie zawodowo pracujących   z dziećmi o specjalnych potrzebach. W tej grupie znaleźli się nauczyciele ze szkół i placówek  w Strusowie, Tarnopolu i Trembowli. Partnerem w Projekcie był Zakład Edukacyjno-Wychowawczy w Trembowli.

W trakcie pobytu w Polsce uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, zapoznali się  z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie – Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu . Poznali metody pracy, wyposażenie, warunki w jakich prowadzone są zajęcia. Ponadto złożyli też wizytę w Publicznym Gimnazjum w Radomyślu Wielkim, które jest szkołą partnerską dla trembowelskiego Zakładu, oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Radosny Start”, również prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina”.

Ważnym elementem warsztatów były prelekcje wygłoszone przez mgr Joannę Sak i dr Andrzeja Przybyszewskiego, rozmowy ze specjalistami i wymiana doświadczeń. Zaplanowano również rewizytę naszych nauczycieli na Ukrainie.

Projekt ten był kolejnym elementem trwającej już od 2004 roku współpracy Stowarzyszenia z środowiskiem polonijnym w Trembowli.

Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, a  sfinansowany   z środków Kancelarii Senatu RP.  Koordynatorem Projektu był Andrzej Przybyszewski.

ap

Sprawdź również

Śp. Bogumiła Gajowiec – wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej

W dniu 4 marca 2021 r. dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Bogumiły Gajowiec, …