Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE ESKALACJI KONFLIKTU W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W SPRAWIE ESKALACJI KONFLIKTU W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 W RZESZOWIE

Rzeszów 18.01.2020

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie jest największą placówką leczniczą w województwie. W związku z tym jest to także jeden z większych pracodawców w regionie. Funkcjonowanie związków zawodowych jest podstawowym prawem pracowników, które wywalczono w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce. Podstawowym ich zadaniem jest obrona pracowników, ale również dbałość o stabilne funkcjonowanie zakładu pracy. Spory, konflikty i porozumienia na linii pracodawca-związki są także czymś normalnym, ale wówczas gdy dotyczą dobra ogółu w imię przyjętych zasad i przestrzeganego w Polsce prawa.

Niestety, konflikt który trwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2, eskaluje  w złym kierunku, głównie z powodu niezrozumiałych działań niektórych związków zawodowych. Kroki te są wymierzone w szpital i nie mają na celu obrony praw pracowniczych, ani dbania o dobro pacjentów czy zatrudnionego personelu, a dodatkowo godzą w dobre imię szpitala.

Działania dyrektora wobec trójki pracowników będących jednocześnie   w kierownictwie związków zawodowych, stały się podstawą do publicznych protestów dwóch organizacji związkowych, których przedstawiciele 20 grudnia 2019 roku oświadczyli o możliwości wejścia w spór zbiorowy. Przypominamy, że w porozumieniu      z 24 lipca 2018 roku, gwarantującym podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników do roku 2020, związki deklarują, że nie będą wchodzić w spór zbiorowy. Intencją tego zapisu było, aby ewentualne nieporozumienia rozwiązywać podczas specjalnego zespołu, w atmosferze dialogu i zrozumienia. Porozumienie zostało podpisane przez siedem organizacji związkowych. Duża część pracowników nie zgadza się z obecnie głoszonymi postulatami dwóch związków zawodowych.

Jednocześnie obserwujemy, że ze strony związkowej brakuje chęci dialogu, natomiast rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje wśród pracowników                   i mieszkańców Podkarpacia w formie drukowanych ulotek oraz w mediach społecznościowych. Takim przykładem była nieprawdziwa informacja z 8 listopada 2019 roku o braku wypłaty wynagrodzeń lub zmniejszeniu jej kwoty, która nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości. Nawet dodatkowo w grudniu 2019 roku, po raz pierwszy wszyscy pracownicy dostali nagrodę świąteczną.

Protestujące związki zawodowe otrzymały wsparcie w postaci stanowisk Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w których przewodnicząca przyznała, że w roku 2018 prowadzona była akcja protestacyjna   w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, chociaż oficjalnie i medialnie było to przedstawiane, jako wzmożona absencja chorobowa pielęgniarek. Trudno zatem mówić o chęci porozumienia skoro otrzymaliśmy ultimatum od pani Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, aby rozwiązać konflikt do 17 stycznia, gdy jednocześnie ogłoszono, że na drugi dzień odbędzie się duża manifestacja.

Takie działania, stanowiska i oświadczenia nie prowadzą do stabilizacji sytuacji    w szpitalu, tylko podsycają zaistniały spór. Destabilizuje to sytuację największej  w regionie placówki, wywołuje niepewność i strach pacjentów. Chcemy więc zapewnić wszystkich pacjentów, że ich zdrowie jest niezagrożone, a szpital funkcjonuje normalnie.

Trudno nam zrozumieć, że konfliktowa sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy szpital po wielu latach gigantycznych problemów finansowych wychodzi na prostą. Jeszcze kilka lat temu, był trzecim w Polsce co do wielkości zadłużenia, a teraz dzięki działaniom naprawczym, finanse szpitala udało się zbilansować. Dobra sytuacja finansowa szpitala, która występuje w chwili obecnej, jest jednym z warunków zawartego porozumienia gwarantującego w lipcu 2020 ostatnią transzę podwyżek.

W wyniku audytu przeprowadzonego przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego stwierdzono prawidłowe działanie dyrekcji szpitala w zakresie realizacji porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek z lipca 2018 roku. W raporcie z audytu czytamy m.in. „Dyrektor w sposób właściwy i zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dokonał wypłat dodatkowych środków celowych na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w okresie od 1 września 2018 roku do 31 października 2019 roku, wynikających z rozporządzenia zmieniającego           z 2018 roku. Dyrektor podjął skuteczne działania, aby zrealizować również postanowienia porozumienia”.

Zarząd województwa deklaruje chęć dialogu, porozumienia i kompromisu, ale oczekuje tego także ze strony związków zawodowych. Chcemy podkreślić, że sprawy pracownicze, nie były, nie są i nie mogą być przedmiotem interwencji ze strony instytucji nadzorującej. W ramach nadzoru samorządu województwa nad szpitalem, o którym mowa w art. 121 ustawy o działalności leczniczej, nie mieści się rozwiązywanie sporów   z zakresu prawa pracy, a z takim właśnie sporem mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Chcemy ze stanowczością podkreślić, że szanujemy prawo związków zawodowych, pracowników do dbałości o jak najlepszy byt pracownika i szpitala, jak         i wszelkie dopuszczalne formy wyrażania swoich poglądów, łącznie z manifestacją czy pikietą. Jednakże zdecydowanie lepszą, bardziej pokojową możliwość, jest spotkanie przy jednym stole w merytorycznej dyskusji. Dlatego zachęcamy i zapraszamy do konstruktywnego dialogu podczas nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie jeszcze w styczniu, zwołanego na wniosek Marka Gołdy z Forum Związków Zawodowych. To będzie okazja do spokojnego   i merytorycznego dialogu w tej trudnej sprawie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl, Piotr Pilch, Ewa Draus, Anna Huk i Stanisław Kruczek

Sprawdź również

Kolejne drogi do asfaltowania

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim ogłosił przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w …