Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Wieści regionalne / Wieści Regionalne Nr 12/06 z dn. 20 XII 2006 r

Wieści Regionalne Nr 12/06 z dn. 20 XII 2006 r

Wieści Regionalne
Nr 12/06 z dn. 20 XII 2006 rJerzy Kazana po raz drugi prezesem Towarzystwa Miłośnik&#243w Ziemi Mieleckiej
10 grudnia br. w Sali Kr&#243lewskiej w Mielcu odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośnik&#243w Ziemi Mieleckiej. Poprzedziła je Msza Święta za zmarłych i członk&#243w Towarzystwa. Przed obradami odbył się też koncert uczni&#243w Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu, zaś po nim część organizacyjna spotkania, kt&#243rego gośćmi honorowymi byli m.in. Leszek Deptuła radny Sejmiku Wojew&#243dztwa Podkarpackiego (członek TMZM), J&#243zef Smaczny – Wicestarosta Mielecki (członek TMZM) oraz Zdzisław Nowakowski – przewodniczący Rady Miejskiej i Bogdan Bieniek – Wiceprezydent Mielca.
Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie kilkudziesięciu członk&#243w Towarzystwa Złotymi Odznakami TMZM. Następnie zaś wysłuchano sprawozdania z działalności za lata 2004-2006, po kt&#243rym odbyła się dyskusja, w kt&#243rej m.in. zwracano uwagę na brak dbałości o mieleckie zabytki. M&#243wiono też o konieczności pozyskiwania środk&#243w unijnych oraz promocję działalności Towarzystwa.
Prowadzący obrady dr Jerzy Rzepka zwr&#243cił uwagę, że w 2007 r. Mielec będzie obchodził 550 rocznicę uzyskania praw miejskich. Zdzisław Nowakowski wskazując na pamiątkową tablicę w sali Kr&#243lewskiej z obchod&#243w 500 lecia praw miejskich Mielca zwr&#243cił uwagę, że J&#243zef Witek wyjaśnił Radzie Miejskiej, że Mielec prawa Miejskie uzyskał dopiero w 1470 r. i dopiero w 2020 r. może obchodzić swoje 550 lecie. W tej sprawie wypowiedział się też obecny na sali J&#243zef Witek, kt&#243ry stwierdził, że jego zdaniem tak wynika z dw&#243ch istniejących dokument&#243w o lokacji miasta, na co prezes Jerzy Kazana odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby obchodzić te dwie rocznice.
Następnie zebrani w głosowaniu udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i przystąpili do wyboru nowych władz. W ich wyniku ukonstytuował się nowy Zarząd Towarzystwa Miłośnik&#243w Ziemi Mieleckiej w składzie: Jerzy Kazana (prezes), Janusz Zborowski (I wiceprezes), J&#243zef Zaskalski (II wiceprezes), Bronisław Kowalczuk (sekretarz), Halina Działowska (z-ca sekretarza), Krystyna Wojdyła (skarbnik) oraz członkowie: Maria Błażk&#243w, Leszek Deptuła, Paweł Dębicki, Bogumiła Gajowiec, Krystyna Gargas-Gąsiewska, Jadwiga Klaus, Bożena Krużel, Jacek Krzysztofik, Zbigniew Michalski, Mikołaj Podłaszczyk, Andrzej Sitko, J&#243zef Smaczny, Jan Stępień, Leszek Szot, Jerzy Rzepka, Zbigniew Wicherski i Marek Woźniak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Zbigniew Starzyk (przewodniczący) i członkowie: Jan Brożyna i Stanisław Furdyna. W skład Sądu Koleżeńskiego: Janina Wanatowicz (przewodnicząca) i członkowie: Elżbieta Solarska i Jadwiga Jankowska. W najbliższym wydaniu Kwartalnika "Nadwisłocze" opublikujemy listę wyr&#243żnionych oraz sprawozdanie Towarzystwa.
W. Gąsiewski

Sprawdź również

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf W …