Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Wojewódzka rada dialogu społecznego m.in. nt. zanieczyszczeń powietrza w powiecie mieleckim

Wojewódzka rada dialogu społecznego m.in. nt. zanieczyszczeń powietrza w powiecie mieleckim

Osoby zainteresowane zachęcam do udziału w kolejnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 29 marca o g. 10.00 w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. Jednym z poruszanych tematów będzie kwestia zanieczyszczeń powietrza w powiecie mieleckim i związana z tym działalność firmy Kronospan. Dokładny plan obrad przesyłam w załączniku.

TOMASZ LEYKO

rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego

Porządek posiedzenia Plenarnego

Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

29 marca 2018 roku g. 10:00, sala audytoryjna UMWP

 

 1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium WRDS z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 3. Przyjęcie uchwały nr 11 WRDS zmieniająca Uchwałę Nr 3 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 4. Wręczenie Aktów Powołania 2 nowych członków Rady:
 5. zgonie z Zarządzeniem nr 60/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. powołuje się Pana Romana Gulisa (na wniosek Pani Doroty Gardias Przewodniczącej Związków Zawodowych).
 6. zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2018 r. powołuje się Pana Kazimierza Raka (na wniosek Pana Emila Kunysza- Prezesa Izby Rzemieślniczej).
 7. Omówienie spraw związanych z zanieczyszczeniem powietrza na obszarze Mielca oraz związana z tym działalność firmy Kronospan.
 8. Omówienie spraw związanych z problemem poszerzenia granic miasta Rzeszowa w kontekście obecnego i przyszłego otoczenia biznesowego.
 9. Omówienie stanowiska sytuacji lekarzy rezydentów w województwie podkarpackim.
 10. Przyjęcie stanowiska Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie w sprawie wejścia w życie norm prawnych dotyczących nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego skierowane do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
 11. Sprawy różne i wniesione:
 12. Stanowisko w sprawie dotacji i finasowania Domów Pomocy Społecznej pismo Pana Witolda Stępień – WRDS Przewodniczącego Województwa Łódzkiego z dnia 25.01.2018 r.
 13. Stanowisko nr 1/2018 WRDS Z Województwa Lubelskiego z dnia 27.02.2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagrodzenia oraz problemów finansowania i funkcjonowania DPS z uwzględnieniem specyfiki regionalnej.
 14. Porozumienia w sprawie wniosku o powołanie Zespołu Doraźnego ds. Oświaty Przy Radzie Dialogu Społecznego pismo Pana Kazimierza Kimso – WRDS Przewodniczącego Województwa Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r.
 15. Przedstawienie harmonogramu prac posiedzeń plenarnych na rok 2018 WRDS . tj. wstępnie zaplanowano: 18 czerwca, 26 września oraz 7 grudnia wraz z prośbą do członków Rady o wskazanie proponowanych spraw, (z uwzględnieniem ww. terminów), które mogą być przedmiotem obrad Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Sprawdź również

Rusza nabór wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny

Od 8 października do 9 grudnia br. potrwa nabór wystawców na kolejną edycję Powiatowego Jarmarku …