Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego ws. konserwacji rowów

Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego ws. konserwacji rowów

Wraz z końcem zimy postępujące ocieplenie oraz wiosenne opady deszczu mogą powodować liczne podtopienia. Wyprzedzając liczne zgłoszenia i interwencje mieszkańców dotyczące niedrożnych rowów oraz innych urządzeń melioracji szczegółowych, Starostwo Powiatowe w Mielcu przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom gruntów, na których usytuowane są w/w rowy o obowiązku polegającym na ich konserwacji i utrzymaniu umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Przypomina się, że roboty konserwacyjne powinny polegać na:

  • oczyszczeniu przepustów, studzienek drenarskich
  • wykoszeniu rowów i bieżącym usunięciu zakrzaczeń
  • gruntownym odmuleniu dna rowów

Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie w/w urządzeń wynika wprost z art. 77 ust. 1 ustawy  z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) według, którego konserwacja urządzeń należy do właścicieli (użytkowników) nieruchomości, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

Mając na uwadze powyższe należy dokonać przeglądu tych urządzeń i tam gdzie jest to konieczne udrożnienie zamulonych rowów i przepustów, naprawę uszkodzonych skarp i dna, odmulenie dna rowów, wykoszenie roślinności ze skarp i dna rowu.

Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń wodnych była dokonywana na całej długości. Konserwacja odcinka rowu położonego wyżej lub niżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotnym jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich.

Wspólne działania polegające na konserwacji i utrzymaniu przez właścicieli gruntów urządzeń   wodnych pozwolą powstrzymać nie tylko proces dekapitalizacji w/w urządzeń, ale przede wszystkim wpłyną na zwiększenie zdolności produkcyjnej użytków zielonych na poziomie zapewniającym uprawę oraz zbiór pasz przez rolników jak i ochronę gruntów sąsiednich przed podtapianiem w okresach intensywnych opadów deszczu.

Sprawdź również

Wśród najlepszych na Podkarpaciu

Historyczny awans koszykarek ZSP Ruda (Gmina Radomyśl Wielki) do finału wojewódzkiego rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego! …