Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / WIEŚCI REGIONALNE Nr 12 (186) 22 grudzień 2004r

WIEŚCI REGIONALNE Nr 12 (186) 22 grudzień 2004r

WIEŚCI REGIONALNE
Nr 12 (186) 22 grudzień 2004rPOMARAŃCZOWE WIEŚCI Z UKRAINY
UCHWAŁA NR XXXI/321/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie stanowiska Sejmiku Wojew&#243dztwa Podkarpackiego dotyczącego aktualnych wydarzeń na Ukrainie Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojew&#243dztwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z p&#243źn. zm.) oraz § 19 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Sejmiku Wojew&#243dztwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/138/99 Sejmiku Wojew&#243dztwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Wojew&#243dztwa Podkarpackiego;
Sejmik Wojew&#243dztwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:§ 1Sejmik Wojew&#243dztwa Podkarpackiego wyraża solidarność i poparcie dla demokratycznych i niepodległościowych dążeń Ukrainy. Z racji bezpośredniego sąsiedztwa jest to szczeg&#243lnie ważne dla naszego wojew&#243dztwa.Nie możemy pozostawać obojętni wobec działań drastycznie naruszających zasady demokracji i prawa Ukraińc&#243w do wolnego decydowania o przyszłości swojego państwa. Z nadzieją oczekujemy, że sfałszowane i odbywające się w atmosferze zastraszania, (co potwierdzili m.in. liczni międzynarodowi obserwatorzy, w tym z Podkarpacia) wybory prezydenckie zostaną rozstrzygnięte w uczciwy spos&#243b. Wtedy ich ostateczny wynik będzie odzwierciedlał rzeczywistą wolę społeczeństwa ukraińskiego.Pomni naszych polskich doświadczeń pokojowej drogi do Niepodległości wierzymy, że na Ukrainie zwycięży prawda, wolność i sprawiedliwość. Życzymy tego najserdeczniej narodowi ukraińskiemu.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * * *Powyżej przedstawiamy Uchwałę Sejmiku Wojew&#243dztwa Podkarpackiego w sprawie wydarzeń na Ukrainie, zaś obok zdjęcia naszego kolegi Aleksieja Filippowa z zaprzyjaźnionego z Mielcem Mukaczewa, z gazety "Wysokij Zamok", kt&#243re nadesłał nam przez Internet.
Redakcja "Wieści Regionalnych" pozdrawia demokratycznych i niezależnych dziennikarzy ukraińskich oraz społeczeństwo Ukrainy solidaryzując się z jego walką o demokrację w ich kraju.
Włodzimierz Gąsiewski
Redaktor Naczelny

Sprawdź również

Pobił mężczyznę, który udzielił mu schronienia

04.09.2020. Dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego to środki, które zastosował prokurator wobec …