Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / 13 września 2019 r. 80. rocznica rozpoczęcia holocaustu w Mielcu/September 13, 2019. 80th anniversary of the beginning of the holocaust in Mielec

13 września 2019 r. 80. rocznica rozpoczęcia holocaustu w Mielcu/September 13, 2019. 80th anniversary of the beginning of the holocaust in Mielec

Niemcy zajęli Mielec 8 września 1939 r., ale dopiero 13 września miasto opanowały większe siły okupantów.  Tego też dnia w żydowskie święto erew Rosz ha-Szana, Niemcy widząc modlących się Żydów spędzili kilkudziesięciu z nich do rytualnej rzeźni i tam spalili ich żywcem. Od śmierci uratowało się 1-2 osoby. Od tego dnia zaczęła się zagłada Żydów z Mielca i okolic. Zginęła większość z nich, ale mimo obowiązującej kary śmierci za pomoc Żydom, dziesiątki a może setki się uratowało. Sprawiedliwi i nie tylko nad Wisłoką i Wisłą, to historie Polaków ratujących Żydów oraz inne związane z holocaustem. Adresujemy je do wszystkich zainteresowanych, a żeby dotarły szeroko w świat, w miarę możliwości będziemy je tłumaczyć na język angielski i inne. Będą one ukazywać się na stronie https://www.facebook.com/Sprawiedliwi-i-nie-tylko-The-Righteous-and-the-others-106104950777729/ a dla tych, którzy nie odwiedzają Facebooka na stronie: http://promocja.mielec.pl/category/historia-i-kultura/blogeria/sprawiedliwi-i-nie-tylko/

W niedalekiej przyszłości ukażą się one drukiem. Zapraszamy do uzupełniania i komentowania. Niektóre wpisy mogą ukazać się także w publikacji książkowej. Prosimy też o ewentualną pomoc w tłumaczeniu tekstów. My wiemy wiele o naszych „sprawiedliwych”, ale warto aby dowiedzieli się o nich inni.

I jeszcze jedno. Po mieleckich i okolicznych Żydach pozostało niewiele pamiątek. Zwracamy się więc z apelem o udostępnianie posiadanych zdjęć, dokumentów itp., aby przybliżyć tę społeczność współczesnym…

Więcej informacji i możliwość komentarzy: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110801770308047&id=106104950777729

September 13, 2019. 80th anniversary of the beginning of the holocaust in Mielec.
The Germans occupied Mielec on September 8, 1939, but it was not until September 13 that the city was overrun by larger occupying forces. On that same day, on the Jewish festival, erew Rosh Hashanah, the Germans, seeing the praying Jews, spent several dozen of them in a ritual slaughterhouse and burned them there. 1-2 people were saved from death. From that day the extermination of Jews from Mielec and the surrounding area began. Most of them died, but despite the death penalty in force for helping Jews, dozens or maybe hundreds were saved. The Righteous  are the stories of Poles saving Jews and other stories related to the Holocaust, stories located not only near  the Wisłoka and the Vistula rivers. We address them to all interested parties, and to make them widely available, we will translate them to English and other languages ​​whenever possible. They will appear at https://www.facebook.com/Sprawiedliwi-i-nie-tylko-The-Righteous-and-the-others-106104950777729/ and for those who do not visit Facebook at: http: / /promocja.mielec.pl/…/bloge…/sprawiedliwi-i-nie-tylko/
In the near future they will appear in print. We invite you to complete and comment them. Some comments may also appear in a book. We also ask for any help in translating the texts. We know a lot about our „righteous” people, but it is worth letting others know about them.
And one more thing. There are few souvenirs left of Mielec and the surrounding Jews. So we appeal to share your photos, documents, etc. to bring this community closer to contemporary …

Courtesy translation – Zbigniew Mączka

Sprawdź również

„Droga do Łopienki” i „Akatyst Łopieński” w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”

W kwietniowym numerze nr 4(186) z 2021 r. Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazała się …