Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Bez kategorii / Uczniowie sprawdzili wiedzę o Sejmie RP

Uczniowie sprawdzili wiedzę o Sejmie RP

Z inicjatywy Posła Fryderyka Kapinosa 21 kwietnia br. w Sali konferencyjnej IN-TECH 1 w Mielcu odbył się zorganizowany przez Biuro Komunikacji Społecznej Sejmu konkurs wiedzy o Sejmie RP. Udział wzięli w nim uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu mieleckiego.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, sprawdzającego wiedzę z zagadnień: trybu ustawodawczego; zasad i trybu powoływania posłów,senatorów, Prezydenta RP; zadań i funkcji Sejmu i Senatu; wiedzy o współczesnym Sejmie.Jego celem było zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy o współczesnym, polskim parlamentaryzmie.Każda szkoła zaproszona do wzięcia w nim udziału, wybrała spośród uczniów swoją reprezentację, na ustalonych przez siebie, wewnętrznych zasadach.

Konkurs był poprzedzony wykładem, poprowadzonym przez przedstawicielki Biura Komunikacji Społecznej Sejmu, dotyczącym architektury sejmowej, współczesności polskiego parlamentaryzmu, trybu ustawodawczego.

W Konkursie wzięło udział 47 osób. Zwycięzcą została Klaudia Wasserman, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Drugie miejsce zajął Michał Skowroński, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu,a na trzecim uplasowała się Magdalena Naróg, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu.

– Bardzo się cieszę, że w Mielcu mógł odbyć się konkurs, w którym młodzież ze szkół ponadpodstawowych powiatu mieleckiego mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat Sejmu. Jego wyniki świadczą o dużej wiedzy uczniów, którzy wzięli w nim udział. Serdecznie gratuluję Laureatom oraz Uczestnikom konkursu – powiedział poseł Fryderyk Kapinos.

Kamil Kagan Dyrektor Biura Poselskiego Fryderyka Kapinosa

Zapraszam do lektury:

V Kolumna III Rzeszy i kaci ziemi mieleckiej podczas okupacji niemieckiej – Rudolf Zimmermann i inni, nowa książka historyczna Włodka Gąsiewskiego

Sprawiedliwi i nie tylko ziemi mieleckiej i okolic – historie pomocy Żydom na tle strachu, obojętności i zdrady

Sprawdź również

Interpelacja w sprawie horrendalnie wysokich cen nawozów sztucznych w Polsce

Interpelacja 38741 Mielec, 30 stycznia 2023 roku Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan …